Case: Wijngaard Natie

Wijngaard Natie is een  logistiek dienstverlener in de Antwerpse haven. Het bedrijf spitst zich toe op het beheer van goederenstromen en biedt full service op logistiek vlak. Het bedrijf streeft een accurate tracking na, conform de Europese regels.

De tracking van goederen doorheen het volledige logistieke proces is essentieel om te kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen. In die optiek klopte Wijngaard Natie enkele jaren geleden bij ons aan.

Aanvankelijk bestond de opdracht erin om met de PSS-software big bags met chemicaliën te tracken.

Ontdek hoe Emsys een meerwaarde kon bieden

Full service aanbod gaat hand in hand met PSS

Vandaag de dag is Wijngaard Natie een full service partner op logistiek vlak. De nauwe samenwerking tijdens een geslaagd big bag project resulteerde in extra opdrachten. PSS trackt bij Wijngaard Natie naast chemicaliën inmiddels ook andere goederen, zoals: stalen coils, non-ferro goederen, voeding,… Het resultaat:

Onze klanten