Case: Systeemintegratie

De efficiëntie van de drukkerij gaat vaak hand in hand met de kwaliteit van het papier. Fouten in het papier hebben immers een nefaste impact op de continuïteit van de drukpersen.

Onze klanten doen daarom soms beroep op externe partijen, zoals o.a. Procemex om de kwaliteit van het papier continu te monitoren. Bij een foutdetectie moeten onze klanten de oorsprong van het papier kunnen tracken.

Een doorgedreven integratie van onze PSS-software met externe systemen is daarom essentieel.

Klanten streven naar een foutloze opstart van de productie

  • PSS helpt onze klanten bij de prepicking van het papier.
  • PSS geeft onmiddellijke melding als er foute papierrollen gepickt worden.
  • De papiertoevoer wordt vlak vóór de productie gecontroleerd.

PSS communiceert data

Alle ontvangst-, productie- en rolgegevens worden bijgehouden in onze database. Indien Procemex een fout detecteert tijdens de productie, kan PSS details verschaffen over het rolnummer, de producent, het gewicht, breedte, datum van ontvangst,… Met deze informatie kunnen onze klanten de productie bijsturen, gericht feedback geven aan eigen leveranciers,…

Ons team stond in voor een feilloze koppeling van PSS met de camera en de rollenwisselaar binnen het Procemex systeem. Om dit te kunnen garanderen, werden concrete afspraken gemaakt met de externe partij m.b.t. uitwisseling van data.

Onze klanten